Na stiahnutie

"COVER" do profilu


 


Pomôcka pre PC začiatočníkov


Vzťahuje sa na všetky programy Obrázok môžete uložiť vo formáte grafického
súboru, napríklad vo formáte GIF (.gif), JPEG (.jpg) alebo PNG (.png).


a.) Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete uložiť vo formáte grafického súboru, a
     potom kliknite na položku Uložiť ako obrázok.
b.) V zozname Typ súboru kliknite na požadovaný formát grafického súboru.
c.) Do poľa Názov súboru zadajte nový názov dokumentu alebo tým, že neurobíte nič, akceptujete
     navrhnutý názov súboru.
d.) Kliknite na tlačidlo Uložiť.